Telefónny zoznam

 

Objednanie na vyšetrenie CT, RTG, USG, Mamografia     056 / 6866 341

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA    056 / 6866 094

 

Odborné ambulancie

Ambulancia vnútorného lekárstva

056 / 6866 314

Ambulancia klinickej onkológie

056 / 6866 091

Gastroenterologická ambulancia

056 / 6866 217

Gynekologicko pôrodnícka ambulancia

056 / 6866 362

Hematologická ambulancia

056 / 6866 354

Chirurgická ambulancia

056 / 6866 344

Imuno-alerg.ambulancia

056 / 6866 249

OAIM ambulancia

056 / 6866 253

Ortopedická ambulancia

056 / 6866 359

Otorinolaryngologická ambulancia ( ORL )

056 / 6866 354

Pediatrická ambulancia (Detské)

056 / 6866 209

Rehabilitačná ambulancia

056 / 6866 316

APS pre dospelých 056 / 6866 264
APS pre deti a dorast (M. Bela 1227/33 ) +421 (56) 6321040

Lôžkové oddelenia

Interné oddelenie  
Primár 056 / 6866 291
Stanovisko sestier  056 / 6866 236
Lekárska izba

056 / 6866 318

 

Chirurgické oddelenie
Primár 056 / 6866 226
Lekárska izba 056 / 6866 366
Stanovisko sestier  056 / 6866 240
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie
Primár 056 / 6866 378
Lekárska izba 056 / 6866 377
Stanovisko sestier  056 / 6866 388
Novorodenecké oddelenie 056 / 6866 285
Doliečovacie oddelenie, ODCH  
Primár 056 / 6866 223
Stanovisko sestier  056 / 6866 281
OAIM (ARO)  
Primár 056 / 6866 355
Lekárska izba 056 / 6866 361
Stanovisko sestier  056 / 6866 356
Detské oddelenie 056 / 6866 208
(M. Béla 1227/33 ) - priamy kontakt: +421 (56) 6321040
   
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 056 / 6866 259

 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky ( SVaLZ )

RDG  
Príjem a Evidencia pacientov 056 / 6866 341
Lekárska izba 056 / 6866 224
CT pracovisko 056 / 6866 222
OKB s HTÚ - laboratórium
Príjem materiálu (ABR) 056 / 6866 288
Rehabilitácia (FBLR)
Rehab.,vodolieč.,cvičná 056 / 6866 323
OLVaS 056 / 6866 328

 

Všeobecná časť

Riaditeľstvo - Sekretariát 056 / 6866 338
Riaditeľstvo - FAX +421 (56) 632 15 63
   
Prevádzkovo technické oddelenie 056 / 6866 346
Námestníčka pre ošetrovateľstvo 056 / 6866 313
Ekonomický námestník riaditeľa 056 / 6866 215
Finančná účtáreň 056 / 6866 315
Mzdová účtáreň 056 / 6866 231
Personálne oddelenie 056 / 6866 331
Oddelenie pre styk so ZP 056 / 6866 312
Správca IKT 056 / 6866 375