Dotazník spokojnosti pacienta

Vážená pacientka/ vážený pacient nemocnice,
dovoľujeme si Vás požiadať o anonymné poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Našou snahou je, aby ste boli s prácou zamestnancov na jednotlivých oddeleniach, ambulanciách nášho zdravotníckeho zariadenia spokojný(á).

Vaše skúsenosti a názory nám poslúžia k skvalitneniu našich služieb.

Dotazník si môžete stiahnuť a vyplniť v papierovej podobe.

Dotazník spokojnosti
Dokumentum

a môžete ho poslať na adresu:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 18
077 01
Kráľovský Chlmec,

alebo odovzdať na oddelení.