Rádiodiagnostické oddelenie

CT Toshiba

Rádiodiagnostické oddelenie sa nachádza na prízemí C pavilónu.

Rádiodiagnostického oddelenie vykonáva široké spektrum diagnostických  výkonov s využitím metód diagnostického zobrazovania. Rozsah činnosti oddelenia vychádza z potrieb samotnej nemocnice, ale aj širokého spádu podľa dostupnosti výkonov. Rádiodiagnostické oddelenie poskytuje diagnostiku pre ústavnú zdravotnú starostlivosť, ambulantnú zdravotnú starostlivosť spôsobom nepretržitej prevádzky.

Rádiodiagnostické oddelenie sa člení na : CT pracovisko, USG pracovisko, mamografické pracovisko (MMG), skiagrafické pracovisko (RTG) .

Je vybavené novým digitálnym RTG a CT prístrojom.

Na vyšetrenia sa môžete objednať počas pracovných dní osobne na RDG oddelení v evidencii pacientov,
alebo telefonický na tel. čísle: +421 (0)56 6866 341.

Pokyny k CT vyšetreniu na RDG pracovisku.

Žiadanka o CT vyšetrenie (tlačivo)

PRACOVNÁ DOBA

  RTG, CT, USG vyšetrenia MMG vyšetrenia USG vyšetrenie prsníkov Pohotovostná služba
Pondelok 7:30 - 14:30 7:30 - 10:00 11:00 - 11:30 14:30 - 7:30
Utorok 7:30 - 14:30 7:30 - 10:00 11:00 - 11:30 14:30 - 7:30
Streda 7:30 - 14:30 7:30 - 10:00 11:00 - 11:30 14:30 - 7:30
Štvrtok 7:30 - 14:30     14:30 - 7:30
Piatok 7:30 - 14:30     14:30 - 7:30
Sobota       Nepretržitá prevádzka
Nedeľa       Nepretržitá prevádzka

Vydanie dokumentácie (CD) na žiadosť pacienta je spoplatnené podľa platného cenníka výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia.