Cenník výkonov a služieb

  Cenník platených zdravotných výkonov o ostatných služieb od 1.11.2022
     
  Všeobecný cenník  Cena 
  Poplatok za poskytnutie APS 2,00 €
  Poplatok za poskytnutie zravotnej starostlivosti v ÚPS (ak poistenec nie je oslobodený od úhrady) ( Platí to aj v prípade, že pacient obíde APS a ide priamo na ÚPS ) 10,00 €
  Ambulantná zdravotná starostlivosť ( ŠAS, ÚPS, APS ) - ( cena  1 bodu podľa bodovníka MZ SR, bez liekov,  ŠZM a pomôcok )  0,06 €
  Výkony SVaLZ ( cena  1 bodu podľa bodovníka MZ SR, bez liekov,  ŠZM a pomôcok )  0,03 €
  Lekársky posudok o zdravotnom stave pre osobné a  atypické účely 10,00 €
  Vypísanie hlásenia o úraze zo zdravotnej dokumentácie pacienta 7,00 €
  Vyhľadanie zdravotnej dokumentácie v archíve a sprístupnenie oprávnenej osobe 10,00 €
  Výpis zo zdravotnej dokumentácie 5,00 €
  Poplatok za odbornú zdravotnícku prax zamestnancami iných zdravotníckych zariadení  za účelom dosiahnutia zvýšenia stupňa vzdelania resp. špecializácie ( na 1 deň ) 2,00 €
  Poplatok za absolvovanie odbornej praxe ( prax študentov stredných a vysokých škôl ) (1deň) 1,00 €
  Poplatok za absolvovanie odbornej praxe bez zmluvného vzťahu 5,00 €
  1 kópia nálezu na CD 1,50 €
  Administratívny poplatok 5,00 €
  Kopírovanie ( 1 strana  A4 ) 0,20 €
  Vyšetrenie na vodičský preukaz 25,00 €
  Vyšetrenie na zbrojný pas 30,00 €
  Vystavenie zdravotného preukazu 20,00 €
  Potvrdenie pre štúdium na VŠ, resp, iné školy 15,00 €
  Cena za pobyt na lôžku - deň prijatia a deň prepustenia sa počíta ako 1 deň
     
  Lôžkové oddelenia ( 1 lôžkodeň bez liekov, krvi a ŠZM ) Cena 
  Interné oddelenie 150,00 €
  Chirurgické oddelenie 150,00 €
  Gynekológia a pôrodníctvo 150,00 €
  OAIM 1 000,00 €
  Detské oddelenie 110,00 €
  Novorodenecké oddelenie 100,00 €
  Operačný výkon ( cena za 1 operačnú hodinu bez liekov, krvi a ŠZM )  
  Sálohodina 220,00 €
     
  Pobyt na ODCH  na vlastnú žiadosť  klienta alebo rodinného príslušníka ( na 1 deň ) 20,00 €
  Dvojlôžková izba na JZS  na 1 noc 10,00 €
  Jednolôžková nadštandardná izba na internom oddelení ( so sociálnym zariadením a nadštandardným vybavením  na 1 deň ) 15,00 €
  Nadštandardná izba na detskom oddelení pre matku s dieťaťom 15,00 €
  ZOS - v zariadení ošetrovateľskej starostlivosti  ( na 1 deň ) 10,00 €
  Pobyt sprievodcu hospitalizovaného pacienta bez stravy ( na 1 deň )  12,00 €
  Strava sprievodcu hospitalizovaného pacienta  - na celý deň 9,46 €
                                                                                                  -  raňajky 1,40 €
                                                                                                  -  obed 4,73 €
                                                                                                  -  večera   3,33 €
  Krátkodobá anestéza na žiadosť pacienta 20,00 €
     
     
  Služby - v odbore gynekológia a pôrodníctvo Cena 
  Dvojlôžková izba s nadštandardným vybavením  na gyn. - pôr.  oddelení ( bez sociálneho zariadenia  na 1 deň ) 15,00
  Umelé prerušenie tehotenstva na vlastnú žiadosť klientky 200,00 €
  Vystavenie protokolu na  umelé prerušenie tehotenstva 20,00 €
  Sterilizácia na žiadosť klientky bez zdravotnej indikácie 200,00 €
  Sterilizácia na žiadosť klientky pri CS 100,00 €
  Zavedenie vnútromaternicového telieska - bez ceny telieska 20,00 €
  Odstránenie vnútromaternicového telieska 10,00 €
  Komplexné gynekologické vyšetrenie s odobratím onkocytologického steru, podľa potreby ultrazvukové vyšetrenie orgánov malej panvy 62,00 €
  Nasadenie antikoncepcie 2,00 €
  USG vyšetrenie so zameraním na určenie pohlavia 5,00 €
  Fotodokumentácia plodu pri USG vyšetrení 5,00 €
  Epidurálna anestéza pri pôrode 100,00 €
     
     
  Služby - v odbore chirurgia Cena 
  Nadštandardná fixácia hornej končatiny - vysoký obväz 25,00 €
  Nadštandardná fixácia hornej končatiny - krátky obväz po lakeť 15,00 €
  Nadštandardná fixácia dolnej končatiny - vysoký obväz  45,00 €
  Nadštandardná fixácia dolnej končatiny - krátky obväz po koleno 28,00 €
  Podanie infúzie indikované iným poskytovateľom ZS 6,00 €
     
     
  Služby - v odbore klinická biochémia a hematológia Cena 
  Odber vzorky na laboratórne vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta  2,00 €
  Acidobázická rovnováha 9,00 €
  Addisov sediment 5,40 €
  Albumín 1,50 €
  ALP 1,80 €
  ALT 1,80 €
  AMS 6,00 €
  ASLO 11,40 €
  Bielkoviny celkové 1,20 €
  Bilirubín celkový 1,20 €
  Bilirubín konjugovaný 1,20 €
  Calcium- Vápnik 1,50 €
  Calcium ionizovaný- vápnik ionizovaný 6,30 €
  CRP 5,00 €
  CK 7,50 €
  CK-MB 14,40 €
  Draslík - Kálium 1,50 €
  Ferritín 18,00 €
  Fosfor 1,80 €
  fT4 18,00 €
  Glukóza 1,20 €
  Glykovaný hemoglobín 15,00 €
  GMT 1,80 €
  HCG-total – kvalitatívne 24,00 €
  HCG – total – kvantitatívne 24,00 €
  HDL -cholesterol 5,40 €
  Horčík – magnézium 1,80 €
  HBs Ag – kvalitatívne 15,00 €
  Chloridy 1,50 €
  Cholesterol celkový 5,40 €
  Cholínesteráza 5,40 €
  Ig A 7,20 €
  Ig E 18,00 €
  Ig G 7,20 €
  Ig M 7,20 €
  Karboxyhemoglobín 5,40 €
  Kálium – Draslík 1,50 €
  Kreatinín 1,80 €
  Kvantitatívna proteínúria 7,50 €
  Kyselina listová – foláty 18,00 €
  Kyselina močová 5,40 €
  Laktát 18,00 €
  LDH 2,10 €
  LDL – cholesterol 5,40 €
  Magnézium – Horčík 1,80 €
  Methemoglobín 7,50 €
  Mikroalbumín 6,00 €
  Moč chemicky 1,50 €
  Močovina – urea 3,00 €
  Močový sediment 3,00 €
  Moč merná hmotnosť 0,90 €
  Nátrium-sodík 1,50 €
  NT-pro BNP 36,00 €
  Prokalcitonín 45,00 €
  RF ( latex ) 11,40 €
  Triacylglyceroly 5,40 €
  Troponín I 73,50 €
  hs Troponín I 73,50 €
  TSH 33,00 €
  Urea – močovina 3,00 €
  Väzbová kapacita železa 2,40 €
  Železo 2,70 €
  Tumorové markery  
  Tumor marker CEA 13,00 €
  Tumor marker CA 19.9 13,00 €
  Tumor marker CA 125 13,00 €
  Tumor marker CA 15.3 13,00 €
  Pečeňový balík  
  Bi, AST, ALT, ALP, GMT 5,00 €
  Lipidový balík  
  Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceridy, AI 8,00 €
  Endokrinologický balík  
  TSH, fT4 13,00 €
  Imunologický balík  
  Ig A, Ig G, Ig M, Ig E 12,00 €
  Diabetologický balík  
  Glukóza, glykovaný hemoglobín 7,00 €
  Reumatologický balík  
  ASLO, RF, CRP 10,00 €
  Anémie  
  Železo, väzbová kapacita železa, ferritín, vitamín B12, kyselina listová 15,00 €
     
  Kvalitatívne testy na určenie drog v moči  
  Kokaín ,exstáza, metamfetamíny (pervitín), opiáty ( morfín, kodeín, heroín ), kanabionidy (marihuana ) 6,00 €
 
  Kokaín ,exstáza, metamfetamíny (pervitín), opiáty ( morfín, kodeín, heroín ), amfetamín, barbituráty, kanabionidy (marihuana), benzodiazepíny, tricyklické antidepresíva, metadon 13,00 €
 
  Cenník platených zdravotných výkonov pre hematológiu a transfuziológiu  
  Krvný obraz 3,60 €
  Krvný obraz + diferenciál 12,30 €
  PT (QUICK ) + INR 2,85 €
  APTT 4,50 €
  Fibrinogén 15,00 €
  D-dimery 14,40 €
  Antitrombín 48,00 €
  Krvná skupina + RH faktor 9,90 €
     
  Vyšetrenie protilátok IgG a IgM na COVID-19 20,00 €
  PCR test 50,00 €
     
  Poznámky  
     
  - ceny vyšetrení sú uvedené bez odberu vzorky na laboratórne vyšetrenie  
  - v prípade záujmu o ďalšie vyšetrenia kontaktujte oddelenie  laboratória ohľadom cenovej ponuky  
     
     
  Služby - v odbore fyziatria, balneológia a liečebná  rehabilitácia  ( FBaLR ) Cena 
  Plynové injekcie 3,00 €
  Klasická masáž chrbta 10 min. 3,00 €
  Klasická masáž chrbta 20 min. 6,00 €
  Klasická masáž jednej časti tela 5 min ( 1 horná končatina, 1 dolná končatina, 1 rameno ) 1,50 €
  Klasická masáž chrbta 10 min. + akupresúra  4,00 €
  Klasická masáž chrbta 20 min. + akupresúra  7,00 €
  Baňkovanie pohyblivými bankami 5min. 1,50 €
  Parafinový zábal 20 min. 2,00 €
  Perličková vaňa 20 min. 10,00 €
  Malá perlička 15 min. ( na horné alebo dolné končatiny ) 1,00 €
  Vírivé kúpele 15 min. ( na horné alebo dolné končatiny ) 2,50 €
  Šľapacie kúpele na dolné končatiny 15 min. 3,00 €
  Bicyklový ergometer 15 min. 2,00 €
  Cvičenia na posilnenie brušných a chrbtových svalov 45 min. 7,00 €
  Magnetoterapia 15 min. 2,00 €
  BTL + V proti bolesti na rôznych častiach tela 15 min. 3,00 €
  UZ - ultrazvuk podľa zváženia fyzioterapeuta 5 min. 2,50 €
  Solux s tepeným  účinkom 15 min. 1,50 €
  Permanentka FBaLR 5 procedúr : klasická masáž 20 min. + parafinový zábal 20 min. 35,00 €
  Permanentka FBaLR 5 procedúr : BTL + V, klasická masáž + akupresúra + perličková vaňa 85,00 €
  Permanentka FBaLR 5 procedúr : magnetoterápia + klasická masáž 35,00 €
  Permanentka FBaLR 5 procedúr : bicyklový ergometer + magnetoterapia 30,00 €
  Permanentka FBaLR 5 procedúr : BTL+ V, klasická masáž 40,00 €
     
     
Výkon Služby - v odbore  počítačová tomografia ( CT ) Cena 
5200 CT v oblasti hlavy 80,00 €
5201 CT v oblasti krku 75,00 €
5202 CT v oblasti hrudníka 100,00 €
5203 CT v oblasti brucha 100,00 €
5204 CT v oblasti malej panvy 90,00 €
5204a CT v oblasti hrudníka, brucha ( v jednom sedení ) 190,00 €
5204b CT oblasti hrudníka, brucha a panvy ( v jednom sedení ) 290,00 €
5204c CT u polytraumatického pacienta alebo pri stagingu nádorových ochorení ( hlava, chrbtica, hrudník, brucho a panva ) 215,00 €
5204d CT v oblasti muskuloskeletálneho systému 55,00 €
5204e CT medzistavcových príestorov ( do troch priestorov ) 75,00 €
5205 Trojrovinné a volumetrická rekonštrukcia 20,00 €
5206 CT angiografia 110,00 €
5207 HRCT pľúc 45,00 €
5211 Virtuálna bronchoskopia 110,00 €
5212 Virtuálna kolonoskopia 160,00 €
5212a Virtuálna CT iných orgánov 110,00 €
Dodatok - Rozšírenie cenníka od 1.6.2016
Dokumentum
Aktuálny cenník na stiahnutie
Dokumentum
Dodatok - Rozšírenie cenníka od 1.10.2016