História

História zdravotníctva v obvode Kráľovský Chlmec sa začína v roku 1832, keď v meste začal ordinovať prvý lekár, súčasne vznikla aj prvá lekáreň. Roku 1894 dal Jozef Majláth postaviť malú súkromnú nemocnicu, ktorá spôsobila len do vzniku Československej republiky.

Po stáročiach pôsobenia felčiarov, bylinkárov a olejkárov prvá zmienka o lekárovi pochádza z roku 1832.

Močaristý terén obvodu, umocnený vysokým stupňom vykorisťovania a zaostalosti, bol v minulosti častým zdrojom nákazlivých chorôb. História zaznamenala veľkú epidémiu moru roku 1709. Písomné správy o malárii sú z roku 1918, o týfusovej epidémii z roku 1932 v Malom Horeši.

Počas  prvej ČSR sa ako praktickí lekári v tejto oblasti uvádzajú Dr. Erdélyi,  Dr. Győri  a Dr. Deák. V tomto období boli nemocnice iba v Humennom a v Michalovciach.  V roku  1947 došlo ku zlúčeniu ambulancií za vzniku Okresného Ústavu Národného Zdravia  a zlúčeniu lekární za vzniku MEDIKY.

V súvislosti s výstavbou železnice vzniká v roku  1954 v  Čiernej nad Tisou nemocnica s 81 lôžkami a 3 oddeleniami, a to:  gynekologicko-pôrodníckym, interným a detským oddelením. V roku 1956 sa pridáva chirurgické oddelenie s 20 lôžkami. Po dokončení nemocnice v Kráľovskom Chlmci sa tieto oddelenia presúvajú z Čiernej nad Tisou do Chlmca a v Čiernej ostáva len 40 lôžkové infekčné oddelenie.

Výstavba nemocnice sa začala v roku 1959 základný kameň bol položený v júni v roku 1959. Dňa 7. Novembra 1964 dali do používania novú nemocnicu s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci za účasti Dr. Ľudovíta Adlera. Nemocnica má 4 základné posteľové oddelenia : chirurgické, interné, pôrodnicko – gynekologické a detské kapacitou 225 postelí .

Otvorenie tejto nemocnice umožnilo zastaviť činnosť nemocnice v Čiernej nad Tisou. V jej priestoroch bolo po adaptačných prácach roku 1965 umiestnené infekčné oddelenie pre celý okres s kapacitou 40 postelí. Zdravotníctvo v okrese rozvíjalo rýchlo, postupne sa rozšírila sieť územných obvodov, detských a ženských poradní a odborných ambulancií.

„Pamätať na minulosť, myslieť na prítomnosť a nebáť sa budúcnosti.“ (Seneca)

tabula

Riaditelia nemocnice:

MUDr. Ľudovít Adler
MUDr. Pavol Argán
MUDr. Gyorgy Ferencz Gyimesi
MUDr. Karol Szilassy
MUDr. Peter Kövér
Ing. Mgr. Klára Hencelová, MHA