Zoznam náhradníkov na očkovanie (aktualizované)

Späť
06. máj 2021
COVID vakcinacia

Vážení občania,

vzhľadom na to že Vyhláška č. 10/2021 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 nám umožňuje očkovať pacientov hospitalizovaných v našom nemocničnom zariadení a aj nehospitalizovaných, v situácii, keď sa nedostavia všetci klienti objednaní cez objednávací systém. Záujemci na základe nižšie uvedenej špecifikácie sa môžu hlásiť do zoznamu náhradníkov cez objednávací systém:

PRIHLASOVACÍ SYSTÉM DO ZOZNAMU NÁHRADNÍKOV

Títo pacienti budú figurovať ako náhradníci a podľa zásob očkovacej látky na daný deň ich predvoláme.

Od pondelka 1.2.2021 očkujeme na základe očkovacieho plánu MZ SR , ktoré nájdete na portáli: https://korona.gov.sk/

Na očkovanie je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk a kolónky „Požiadať o očkovanie“. Následne Vám príde sms, v ktorej obdržíte čas a dátum očkovania. Očkujeme v  monobloku podľa informačnej tabule.

A. osoby s vekom najmenej 50 rokov, alebo

B. osoby bez ohľadu na vek, ktoré spĺňajú jedno z nasledovných kritérií:

 1. onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia,
 2. s aktívnou formou hemato-⁠onkologického ochorenia,
 3. s transplantáciou solídnych orgánov,
 4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
 5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy, alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 12. s HIV v štádiu AIDS/⁠late presenter,
 13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/⁠s),
 14. s extrémnou obezitou -⁠ BMI vyšší ako 35,
 15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 16. s cirhózou pečene,
 17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
 20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
 21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).