Zámer predaja majetku Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec – motorové vozidlo