Výberové konanie na miesto dátového analytika

Späť
29. apr 2021
modern tecnologies

Dátový analytik

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na miesto dátového analytika

 

Kvalifikačné predpoklady:

 1. Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 2. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Požiadavky na zamestnanca

 1. Excelentné MS Office zručnosti
 2. Komunikačné schopnosti
 3. Analytické myslenie, systematickosť
 4. Tvorba a spravovanie kontingenčných tabuliek
 5. Občianska a morálna bezúhonnosť
 6. Prax je vítaná.  Pozícia  vhodná aj pre absolventa

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Štruktúrovaný profesijný životopis
 2. Motivačný list
 3. Doklady o dosiahnutom vzdelaní a osobitných kvalifikačných predpokladoch
 4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 5. Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania

Mzda:  Dohodou

Termín podávania žiadosti do:  14.05.2021

Kontakt:

e-mail: angela.fetykova@nspkch.sk

tel. kontakt: +421 566866331