Vážení pacienti

Späť
08. okt 2020
covid-19
Touto formou, aj cez sociálne siete , Vás budeme priebežne a aktuálne informovať o novinkách v našej nemocnici a v súčasnej pandemickej situácii COVID-19 o aktuálnych informáciách v súvislosti s touto infekciou.

Od pondelka 5.10.2020 sú pacienti nastupujúci na plánovanú hospitalizáciu, operáciu, či zákrok v Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec povinní ⚠️ preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu ⚠️ na ochorenie COVID-19 (odber výterom) nie starším ako 96 hodín odo dňa jeho absolvovania. Súčasne sa zaväzujú dodržať  domácu izoláciu odo dňa absolvovania uvedeného testu až do dňa nástupu na hospitalizáciu. V tejto dobe majú títo pacienti povolené absolvovať  nevyhnutné predoperačné vyšetrenia 😷

Pred plánovanou hospitalizáciou (plánované operácie, plánované výkony v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti realizované v celkovej anestézii, plánované cisárske rezy, sprevádzajúca osoba pri plánovanej hospitalizácii dieťaťa atď.) potrebujete:

✅  domácu izoláciu  odo dňa absolvovania PCR testu, až do dňa nástupu do nemocnice/ na hospitalizáciu

✅ negatívny PCR test na COVID-19

(Test je možné absolvovať v rámci izolácie formou odberu z auta.)

Na test sa pacienti môžu bezplatne objednať prostredníctvom

📲 mobilnej aplikácie Moje zdravie

📲 webstránky www.korona.gov.sk 👉 Požiadať o vyšetrenie (vypísaním formuláru so zadaním možnosti "Idem na predoperačné vyšetrenie")

📲 Call centra Klinickej biochémie 0800 820 010

Žiadanku na test vypisuje a podpisuje pre pacienta jeho ošetrujúci lekár/ prvý kontakt

Dôležité je na odber priniesť žiadanku na vyšetrenie od lekára

Ďakujeme, že pomáhate chrániť seba aj ostatných!!!