Vakcinácia - 1. a 2. posilňovacia dávka

Späť
23. sep 2022
booster_v2

 

 

Vo vakcinačnom centre NsP n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 18  pokračujeme s očkovaním 1. a 2. základnej dávky dospelých ( budova bývalej OTP banky ) aj detí ( na detskom oddelení ul. Mateja Bela ) nad 12 rokov / deti na detskom oddelení vakcínami konzorcia Pfizer- Biontech / Comirnaty.

 

3. a 4. dávku ( 1. a 2. posilňovaciu dávku ) očkujeme vakcínou konzorcia Pfizer- Biontech ( Comirnaty Original / Omicron BA.1 – dvojzložková vakcína ) dospelých aj detí nad 12 rokov ( deti na detskom oddelení ) najmenej 3 mesiace po podaní poslednej očkovacej látky, alebo po prekonaní Covid19.

 

 

Očkujeme  každý štvrtok  dospelých v čase 10:00h – 12:00h registrovaných aj neregistrovaných

 

Deti registrované aj neregistrované v čase 09:00h – 10:00h.