Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Späť
02. feb 2023

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

rop

 

Cieľom projektu je : Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

Hlavné aktivity projektu: Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a prestavba hlavných vstupov do nemocnice.

Typ aktivity: Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 (LDR).

Prijímateľ: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nenávratný finančný príspevok: 325 578,33 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 276 741,58 EUR