Poďakovanie

Späť
08. feb 2023
dar

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec v mene svojich pacientov vyjadruje úprimné poďakovanie spoločnosti Euro - gsm s.r.o. so sídlom Hlavná 89/39, Viničky za sponzorský dar venovaný nemocnici vo forme lineárneho dávkovača.
Dar za nemocnicu preberali vedúci pracovníci interného oddelenia.

Ďakujeme veľmi pekne.

dar