PCR test na ochorenie COVID-19

Späť
24. jún 2021
nurse

 

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec oznamuje všetkým záujemcom o PCR testovanie, že počnúc od 1. júla 2021 do 31. augusta 2021 pre samoplatcov vychádza v ústrety a znižuje ceny PCR testov na

 

60 EUR

 

Výsledky dostanete ešte v deň odberu formou SMS správy, prípadne v papierovej forme
v 4 jazykov (maďarsky, slovensky, anglicky a nemecky).

 

Nahlasovať sa nie je potrebné, stačí prísť na odberové miesto a úhrada je možná na vrátnici  nemocnice.