OZNÁMENIE

Späť
11. nov 2021
ozanm

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec na základe pokynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 5.11.2021 a na základe kritickej  epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 si Vás dovoľuje informovať, že  od  15.11.2021 bude zabezpečovať poskytovanie výlučne neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rámci lôžkovej časti ústavného zdravotníckeho zariadenia subjektu hospodárskej mobilizácie s poukazom na ustanovenie § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tejto súvislosti Vás informujeme, že pacientov objednaných na plánovanú zdravotnú starostlivosť v našom zariadení preplánujeme.