OZNAM RIADITEĽA NsP

Späť
01. okt 2020
logo_nsp

OZNAM RIADITEĽA NsP

 dňa 1.10.2020.
všetkým zamestnancom

S účinnosťou od 1.10.2020 vláda SR vyhlásila na celé územie SR  núdzový stav,
ktorý platí 45 dní.

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec  od 01.10.2020 je povinná sa riadiť zákonom č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového v znení neskorších predpisov.

Ústavný zákon 227/2002 Z.z.

Rozdeľovník:
intranet – všetci zamestnanci NsP n.o. Kráľovský Chlmec

Platnosť od: 1.10.2020                                      Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA
Termín: až do odvolania                                                    riaditeľka