Otecko znova môže sprevádzať budúcu mamičku pri pôrode.

Späť
11. jún 2020
Sprievod odca pri pôrode
Od Júna bude môcť budúci otecko opäť sprevádzať mamičku pri pôrode.

Aj prítomnosť otecka pri pôrode bude mať však isté pravidlá:

  • prítomnosť otca, prípadne inej sprevádzajúcej osoby pri pôrode môže byť obmedzená prevádzkovými podmienkami.
  • doprovod bude povolený len osobe, ktorá žije v spoločnej domácnosti s budúcou mamičkou.
  • doprovod bude musieť prejsť pri vstupe do nemocnice triážou, teda triedením, tak isto ako každý iný pacient.

Zároveň žiadame oteckov, aby sa striktne riadili pokynmi nášho personálu a po príchode do pôrodnice sa zdržiavali spolu s budúcou mamičkou iba v pôrodnom boxe a zabránilo sa tak kontaktu s ďalšími rodičkami.  Oteckom nebude dovolené sa svojvoľne pohybovať v priestoroch pôrodnice. Nosenie rúška počas celého pobytu v nemocnici bude musieť byť samozrejmosťou. V prípade nedodržiavania týchto zásad nebude môcť byť sprievod pri pôrode umožnený.