Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Späť
05. feb 2024
cyber security manager

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

 

V zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie, zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 179/2020 Z. z.. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

 

Opis práce a úloh

Plánovanie, riadenie implementácie, prevádzka a udržiavanie bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek ustanovených Zákonom o kybernetickej bezpečnosti, Zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe a ich vykonávacími predpismi.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa,
 • odborná spôsobilosť - certifikovaný v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, podľa certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti manažéra kybernetickej bezpečnosti,
 • znalosť noriem ISO 27000 v spojitosti s normami ISO 9001 a GDPR,
 • znalosti metodík pre zlepšovanie bezpečnosti SW aplikácií,
 • znalosti kryptografických algoritmov a bezpečnostných protokolov,
 • základné znalosti v oblasti návrhov, architektúry a dodávky informačných systémov,
 • orientácia na výsledky a ciele,
 • proaktívny a flexibilný prístup,
 • skúsenosti s metodikami a technológiami pre návrh a programovú realizáciu bezpečných aplikácií,
 • schopnosť porozumieť požiadavkám zákazníka v oblasti bezpečnosti,
 • bezúhonnosť.

 

Výhodou:

 • skúsenosti s internými aj externými auditmi IT projektov (z pohľadu ISO9001 a ISO27001,  Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a nariadením EU č. 2016/679 GDPR a príslušnými predpismi)
 • znalosť zákonov a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti platných pre zdravotníctvo

 

Základná zložka mzdy (v hrubom): 1500€