Diagnostika protilátok proti SARS-CoV-2

Späť
25. jan 2021
covid-genom
Rozširujeme svoju paletu ponúkaných služieb o diagnostiku na stanovenie protilátok proti SARS-CoV-2 v triedach IgG a IgM.

Vážení záujemcovia,

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Vám s radosťou oznamuje, že od 1.2.2021 rozširuje svoju paletu ponúkaných služieb o diagnostiku na stanovenie  protilátok proti SARS-CoV-2 v triedach IgG a IgM.

Nakoľko zatiaľ nemáme zmluvu s poisťovňami testujeme iba samoplatcov.

Testujeme metódou kvalitnej  certifikovanej chemiluminiscencie, nie sú to rýchlotesty.

Sú schválené WHO ako aj odbornými spoločnosťami Slovenskej republiky

 

Postup:

  1. Záujemca uhradí na účet NsP n.o. Kráľovský Chlmec sumu  20 EUR

Číslo účtu: SK49 5200 0000 0000 09257048
Do poznámky sa zadáva meno záujemcu

VS: dátum zaplatenia

  1. Vytlačí si potvrdenku o zaplatení, prípadne stačí ak ukáže v mobile vykonanú úhradu.
  2. Odber krvi sa realizuje na internej ambulancií, kde oznámi zdravotníckemu pracovníkovi svoj účel – testovať protilátky. Následne prinesie krv do laboratória.
  3. Výsledok  testu dostanete v papierovej forme, prípadne SMS správou na základe dohody.
  4. V prípade ak si viete odber krvi zabezpečiť iným spôsobom ( napr. cez ambulancie), stačí následne iba doručiť do laboratória

--------------------------------------------------------------------------------------

  • Odber sa realizuje zo žily v lakťovej jamke.
  • Dve hodiny pred odberom sa nemôže jesť, piť sa môže.
  • Protilátky sa v tele rozvíjajú určitý čas, ich hladina závisí od zdravotného stavu a predchádzajúceho vystavenia organizmu podobným infekciám.
  • Na odber je potrebné prísť s rúškom na tvári.
  • V prípade klinických príznakov ochorenia termín odberu zrušte a kontaktujte svojho lekára.

Pozitívny záchyt všetkých troch tried, respektíve triedy IgM a IgG môže znamenať nedávnu infekciu a rovnako odporúčame stanovenie PCR, ktorá vylúči prítomnosť vírusovej RNA v tele. Protilátky triedy IgG sa začínajú tvoriť približne po 14. dni, avšak tvorba môže byť posunutá aj o pár dní skôr prípadne neskôr. Hraničné hodnoty IgG alebo hodnoty tesne nad hranicou pozitivity môžu byť spôsobené čerstvou tvorbou protilátok a preto rovnako odporúčame doplnenie testu o PCR. Pozitívne IgG protilátky pri negatívnej PCR značia prekonanú infekciu. Z hodnoty IgG protilátok sa však nedá jednoznačne určiť, kedy došlo k prekonaniu. Potvrdenie o prekonaní infekcie vydáva ošetrujúci lekár prípadne infektológ na základe komplexného zhodnotenia zdravotného stavu.

                                                                                                RNDr.Klára Lakatosová, PhD.
                                                                                               Vedúca OKB s HT úsekom