Diagnostika COVID-19 v laboratóriu

Späť
18. mar 2021
covid-genom

Vážení záujemcovia, 

S radosťou Vám oznamujeme, že ako jedna z mála nemocníc na Slovensku, ktoré majú oprávnenie vykonávať laboratórne vyšetrenia na ochorenie Covid 19 formou PCR a sú zaradení do zoznamu laboratórií schválených MZ SR viď: https://www.health.gov.sk/?covid-19-laboratoria

 

Vyšetrujeme:

 

  • Vyšetrenie RNA SARS-CoV2 metódou PCR z výteru z horných dýchacích ciest vrátane odberu materiálu.
  • Vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2 CE-IVD certifikovanou metódu na princípe chemiluminiscenčnej imunoanalýzy po prekonanom ochorení na Covid 19
  • Vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2 CE-IVD certifikovanou metódu na princípe chemiluminiscenčnej imunoanalýzy po očkovaní
  • Všetky vyššie uvedené vyšetrenia máme zazmluvnené poisťovňami a to: VšZP, Dôvera a Union.

 

MIESTO ODBERU

 

  • vyšetrenie PCR metódou / realizuje sa výterom z hrdla a nosa / prebieha na odberovom mieste pred budovou NsP n.o. Kráľovský Chlmec, každý deň

 

Pondelok:

8:00 – 10:30 hod

Utorok:

8:00 – 10:30 hod

Streda:

8:00 – 10:30 hod

Štvrtok:

8:00 – 10:30 hod

Piatok:

8:00 – 10:00 hod

 

Na výter sa môžete prihlásiť na korona.gov.sk , alebo návštevou Vášho lekára, ktorý Vám vystaví žiadanku.

V prípade ak nevyužijete tieto spôsoby objednania máme pre Vás ponuku realizovať vyšetrenie ako  

     

S A M O P L A T C A

To znamená:

1. Prídete na odberové miesto : vyplníte žiadanku za pomoci personálu

2. Priamo na vrátnici zaplatíte cenu vyšetrenia 70,- EUR ( zahŕňa odber, vyšetrenie materiálu metódou RT-PCR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 a  potvrdenie v anglickom, nemeckom jazyku, maďarskom a slovenskom jazyku)

3. Bude Vám odobratý výter z nosa a hrdla.

4. V ten istý deň zašleme výsledok na Vami udané mobilné telefónne číslo, a okrem toho ak potrebujete v tlačenej forme / v štyroch jazykoch / vieme zaslať aj formou mailu.

 

  • Vyšetrenie protilátok môžete vyriešiť návštevou Vášho všeobecného lekára, ktorý vystaví žiadanku a odoberie Vám krv, ktorá sa doručí do laboratória .

V prípade ak sa chcete utvrdiť či máte dostatok protilátok po prekonanom ochorení COVID-19, alebo po očkovaní, môžete tak urobiť aj ako

 

S A M O P L A T C A

To znamená:

1. Prídete na vrátnicu nemocnice, kde oznámite svoj zámer vyšetriť sa na protilátky

2. Zaplatíte 20 EUR, v hotovosti- (zahŕňa odber, vyšetrenie materiálu na prítomnosť  protilátok vírusu SARS-CoV-2 a  potvrdenie )

3. Na internej ambulancií Vám vystavia žiadanku a odoberú krv, ktorá sa doručí do laboratória

4. V ten istý deň máte okolo 13.00 hodine výsledky k dispozícií.

 

Takisto môžete realizovať platbu bezhotovostne úhradou  na číslo účtu :

SK49 5200 0000 0000 0925 7048

Do poznámky sa zadá meno záujemcu

a ako VS dátum zaplatenia

 

V tom prípade potvrdenku prosím prineste so sebou.

Našim záujmom je poskytnúť pre obyvateľov tohto regiónu najširšiu škálu diagnostiky ochorenia COVID-19 v čo najkratšom čase, kvôli zabezpečeniu skoršej liečby.

Prosím dbajme o svoje zdravie, ako aj o zdravie svojich blízkych !

 

 

RNDr. Klára Lakatosová, PhD.

Vedúca laboratória NsP n.o. Kráľovský Chlmec