Ďakujeme za pomoc

Späť
05. máj 2021
Spolu to zvládneme
#SpoluToZvladneme
Ďakujeme za pomoc iniciatíve #KtoPomôžeSlovensku a  jej organizačnému tímu, ktorí pomáhajú slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu.

Iniciatíva nás doteraz podporila čističkou vzduchu Daikin a jednorázovými rukavicami. Veľmi pekne ďakujeme za pomoc našej nemocnici.

Spolu to zvládneme

Naďalej ďakujeme za každý dar, každú pomoc, ktorú si nesmierne vážime!

V mene celého personálu zdravotníckeho aj nezdravotníckeho zo srdca ďakujeme!

Pekáreň Judita Gulyásová

Ing. Peter Náhori – ochranné štíty

Ing. Peter Náhori – ochranné štíty

Szilvia Feterik

Gymnázium-Gimnázium Kráľovský Chlmec – ochranné štíty

Skupina SLOVNAFT - dezinfekčný roztok Hygi Fluid #Hygipreludi

Reštaurácia KORONA nás prekvapila lahôdkami.

Rita Csótó - Čerstvá vitamínová bomba na dobitie energie

O našu sviežosť sa postaral Zoltán Kardos podnikateľ Malý Horeš

Pizza House - ďakujeme za chutnučkú pizzu

Mesto Kráľovský Chlmec

Vzťahy s verejnosťou - Mgr. Judita Volenská

Vzťahy s verejnosťou - Ladislav Lőrincz

Vojtech Icsó - EAST - WEST TRANSPORT s.r.o. za poskytnutú pomoc.

Finančný dar od Nadácie Tatra banky v hodnote 2 000 € na nákup prístrojového vybavenia pre novovytvorené lôžka pre pacientov s COVID-19.

Attila Vajo – MEDICPRO, spol. s r.o. – ochranné štíty

Lekáreň FICARIA - za poskytnutú pomoc

Emilia KT s.r.o. - ochranné rúška

Svätá omša za NsP n.o. Kráľovský Chlmec dňa 3.5.2020 o 10:00 h.
Szentmise a Királyhelmeci Kórház és Rendelőintézetért 2020 május 3-án 10:00 órai kezdettel.

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec touto cestou ďakuje za príkladný, ľudský a empatický prístup v tomto pre všetkých z nás náročnom období. Veľké uznanie a pochvalu za ľudský prístup si zaslúži každý náš zamestnanec.