Ďakujeme Nadácii VÚB

Späť
29. júl 2022

Ďakujeme Nadácii VÚB za poskytnutie finančného daru na zakúpenie kancelárskych stoličiek, ktoré skrášlili naše priestory  a zvýšili komfort našim zamestnancom.

Ďakujeme nadácii VÚB