Workshop k projektu HUSK/1101/1.4.1/0043

Dňa 10.10.2014 o 09:00 hod. miestneho času sa v Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec uskutočnil workshop k projektu HUSK/1101/1.4.1/0043 s názvom "Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia" a to za účasti zástupcov vedúceho partnera nemocnice "Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet" v meste Edelény (Maďarsko), pracovníkov Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec a hostí.

Program pozostával z prezentácií p.  MUDr. Judity Chachaľákovej na tému "Kolorektálny karcinóm a práca gastroenterologickej ambulancie", p. MUDr. Miloša Koľa na tému "Nové trendy v kardiopulmonálnej resuscitácii", p. Ing. Vladimíra Puškára  na tému "Nová zdravotnícka technika v Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský chlmec" a diskusie.

Workshop k projektu HUSK/1101/1.4.1/0043Workshop k projektu HUSK/1101/1.4.1/0043Workshop k projektu HUSK/1101/1.4.1/0043

www.husk-cbc.eu

Obsah tejto stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk