OZNÁMENIE

Vissza
18. dec 2020
corona virus

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu COVID-19

od 21.12.2020

Pozastavuje

  • plánované hospitalizácie
  • plánovanú operatívu na chirurgicko-traumatologickom a gynekologickom oddelení
  • jednodňovú ambulantnú starostlivosť v odbore chirurgia, traumatológia, gynekológia
  • služby fyziatricko - rehabilitčného pracoviska

 

Od 21.12.2020 nemocnica vytvára nové oddelenie COVID

V prípade hospitalizácie pacienta na COVID oddelení môžu rodinní príslušníci doniesť pacientom do nemocnice osobné veci, ktoré odovzdajú pracovníkovi na vrátnici alebo pracovníkovi triáže.

Prosíme príbuzných, aby taška s osobnými vecami bola označená menom a priezviskom pacienta. Pracovník nemocnice kontaktuje vedúcu sestru resp. personál oddelenia , ktorí osobné veci prevezmú a odovzdajú pacientovi. Prosíme príbuzných, aby do nemocnice neposielali potraviny, cenné veci či finančnú hotovosť , len veci nevyhnutné.

V prípade hospitalizácie pacienta na covid oddelení sa príbuzní môžu informovať o zdravotnom stave pacienta na telefónnom čísle 056/6866200 a to každý pracovný deň v čase od 14.00 do 15.00 hod.

K poskytnutiu informácie o stave pacienta od lekára je potrebné uviesť meno a priezvisko pacienta, dátum narodenia a príbuzenský vzťah. Oddelenie bude evidovať zoznam týchto hovorov. Mimo určený čas s ohľadom na diagnosticko-terapeutický režim covid oddelenia personál nebude poskytovať žiadne informácie .