Zoznam laboratórných vyšetrení - Hematalógia a transfuziológia

Antitrombín III (AT III)
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT )
Coombsov test priamy ( PAT)
Coombsov test nepriamy ( NAT)
D-Dimery (D-Dimér)
Fibrinogén (FIBR)
Chladové protilátky (Chlad.prot)
Krvná skupina, RH faktor ( KS,Rh)
Krvný obraz (KO)
Krvný obraz + diferencial ( Diff KO)
Osmotická rezistencia erytrocytov (ORČKmax)
Protrombínový čas (PT-Quick)
Medzinárodný normalizovaný pomer ( INR)
Retikulocyty ( RET )
Screening protilátok (Scr.protil.)
Skúška kompatibility
Tepelné protilátky (Tepel.prot)
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk