Zmluvy a fakturácia

Názov zmluvy / faktúry Krátky popis
Zmluva VŠZP
Dodatok k zmluve VŠZP
Zmluva Dôvera
Dodatok k zmluve Dôvera
UNION dodatok č. 14
SGS Slovakia Dodatok k zmluve o vykonaní previerky dokumentácie

Stránky

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk