Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie.

Obstarávateľ: 
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
IČO: 
45 737 967
Druh obstarávania: 
Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia / výzvy: 
Vestník EÚ 2014/S 030-048033, Vestník verejného obstarávania SR 2001-MST
Dokumenty verejného obstarávania: 
Typ obstarávania: 
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk