UPOZORNENIE – ZMENA TELEFÓNNYCH ČÍSEL

Nové telefónne čísla NsP n.o. Kráľovský Chlmec

056 / 6866 + klapka

Ústredňa

  111

 Všeobecná časť

  klapka
Riaditeľstvo - Sekretariát 338
Riaditeľstvo - FAX +421 (56) 632 15 63
   
Prevádzkovo technické oddelenie 346
Námestníčka pre ošetrovateľstvo 313
Ekonomický námestník riaditeľa 215
Finančná účtáreň 315
Mzdová účtáreň 231
Personálne oddelenie 331
Oddelenie pre styk so ZP 312
Správca IT / Administrátor 375
   
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 259

 Odborné ambulancie

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 314
Ambulancia klinickej onkológie 391
Ambulancia vnútorného lekárstva II. 272
Gastroenterologická ambulancia 217
Gynekologicko pôrodnícka ambulancia 362
Hematologická ambulancia 354
Chirurgická ambulancia 344
Imuno-alerg.ambulancia 249
Kardiologická ambulancia 275
OAIM ambulancia 253
Ortopedická ambulancia 359
Otorinolaryngologická ambulancia ( ORL ) 264
Pediatrická ambulancia (Detské) 209
Rehabilitačná ambulancia 316
Urologická ambulancia 354
   
APS pre dospelých 264
APS pre deti a dorast (M. Béla 1227/33 ) +421 (56) 6321040

Lôžkové oddelenia

Interné oddelenie  
Primár 291
Stanovisko sestier  236
Lekárska izba 318
   
Chirurgické oddelenie
Primár 226
Lekárska izba 366
Stanovisko sestier  240
   
Gynek.-pôr.oddelenie
Primár 378
Lekárska izba 377
Stanovisko sestier  388
   
Novorod.odd. 285
   
Dolieč.odd., ODCH  
Primár 223
Stanovisko sestier  281
   
OAIM (ARO)  
Primár 355
Lekárska izba 361
Stanovisko sestier  356
   
Detské oddelenie 208
(M. Béla 1227/33 ) - priamy kontakt: +421 (56) 6321040

 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky ( SVaLZ )

RDG  
Príjem a Evidencia pacientov 341
Lekárska izba 224
   
OKB s HTÚ - laboratórium
Príjem materiálu (ABR) 288
 
Rehabilitácia (FBLR)
Rehab.,vodolieč.,cvičná 323

 

OLVaS 328
© Copyright NSPKCH.sk 2018 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk