Tlačová konferencia

Spolupráca v oblasti teleradiológie medzi cezhraničnými nemocnicami

Dňa 07. februára 2018 sa Kráľovskom Chlmci uskutočnila úvodná tlačová konferencia k cezhraničnému projektu s názvom Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec (Vytvorenie možnosti spolupráce v oblasti teleradiológie medzi nemocnicami v Miškolci-Maďarsko a Kráľovskom Chlmci-Slovenská republika).

Za účasti vedenia Župnej univerzitnej nemocnice v Miškovci (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház), ako aj vedenia a vedúcich pracovníkov Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, boli zástupcovia médií informovaní o cieľoch projektu ako aj jeho prínose pre obe nemocnice , ale hlavne pacientov.

V rámci projektu dôjde k obstaraniu potrebného hardwéru a softwéru ( PACS systém) na realizáciu telerádiológie / prenosu dát / medzi oboma nemocnicami. Napojením CT prístroja, mammografu, USG je možná konzultácia nálezov na diaľku. Telerádiológia a zároveň telekonzultácia umožní, aby ,,CESTOVAL NÁLEZ A NIE PACIENT“. Hlavný prínos pocítia pacienti, ktorí , budú mať k dispozícií vyhodnotené výsledky vyšetrení  v kratšej dobe, bez zbytočného cestovania - konštatovala riaditeľka Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec  - Ing. Klára Hencelová.

Zástupca riaditeľa Župnej univerzitnej nemocnice v Miškovci - z  Dr. Tóth István vyslovil presvedčenie, že výsledkom snaženia odborníkov partnerských nemocníc bude zavedením teleradiologického a telekonzultačného systému  posilnená odborná podpora medzi partnermi a kvalita diagnostiky, umožňuje sa odborná konzultácia, spolupráca, a zvyšuje sa využiteľnosť radiologických kapacít a technológií.

Ukončenie realizácie projektu ako aj spustenie fungovania teleradiológie medzi nemocnicami sa predpokladá na koniec októbra 2018.

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 430 128,10 EUR z ktorého 365 508,88 EUR je príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  


O nás v mediách:

 

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk