Súťažné podklady

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Zákazka
18. november 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup vyhodnocovacej stanice CT vyšetrení
07. marec 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie
© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk