Súťažné podklady

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Zákazka
26. november 2020 Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec "LABORATÓRNE PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE"
29. júl 2020 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zabezpečenie poradenstva a procesu verejného obstarávania “ pre projekt: HUSKROUA/1702/8.2/0086_4DAGMEG4
09. december 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anesteziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia
21. november 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anestéziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia“
19. september 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „Obnova infraštruktúry, zabezpečenie bezbariérovosti zariadenia opatrovateľskej služby“
18. november 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup vyhodnocovacej stanice CT vyšetrení
07. marec 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk