Seminár OAIM a Chirurgického oddelenia

Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Medzibodrožia
Regionálna lekárska komora Košice
Nemocnica s poliklinikou n.o, Kráľovský Chlmec

 

Vás pozývajú na

Seminár OAIM a Chirurgického oddelenia

  1. októbra 2019 o 16:00 hod.
    v budove NsP n.o. Kráľovský Chlmec ( jedáleň)

 

  1. Cholecystolitiáza a pooperačné komplikácie – MUDr. Miloš Koľ,MPH  (OAIM 30 min.)
  2. Hepatorenálny syndróm a MODS – MUDr. Dana Tkáčiková, (OAIM, 30 min.)
  3. Chirurgická liečba poranení sleziny-MUDr. Peter Balogh, (chirurgia, 30 min.)
  4. PEG-perkutanná endoskopická gastrostómia-MUDr. Marián Jenčík, chirurgia, (30 min.)
  5. Diskusia

 

MUDr. František Fazekaš                                 MUDr. Judita Chachal’áková,MBA
prezident SL                                                                             námestníčka LPS

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk