Referenčné hodnoty - Hematológia

KRVNÝ OBRAZ  ( + DIFERENCIÁLNY LEUKOGRAM)

        Referenčné hodnoty
Skratka Názov Jednotky Vek Muži Ženy
           
WBC Leukocyty 10^9/l 0 dní -1 týždeň 9,0-30,0 9,0-30,0
1 týždeň-1 mesiac 5,0-19,5 5,0-19,5
1-6 mesiacov 6,0-17,5 6,0-17,5
6 mesiacov-2roky 6,0-17,0 6,0-17,0
2-6 rokov 5,0-15,5 5,0-15,5
6-13 rokov 4,5-13,5 4,5-13,5
13-18 rokov 4,0-10,0 4,0-10,0
18-99 rokov 3,8-10,0 3,8-10,0
# LYM Absolutný počet lymfocytov 10^9/l 0-1 týždeň 2,0-7,3 2,0-7,3
1 týždeň-1 mesiac 2,8-9,1 2,8-9,1
1-6 mesiacov 3,0-13,5 3,0-13,5
6 mesiacov-1 rok 4,0-10,5 4,0-10,5
1- 2 rokov 3,0-9,5 3,0-9,5
2 - 6 rokov 2,0-8,0 2,0-8,0
6 -13 rokov 1,5-7,0 1,5-7,0
13 -16 rokov 1,2-5,2 1,2-5,2
16 - 18 rokov 1,0-4,8 1,0-4,8
18 -99 rokov 0,8-4,0 0,8-4,0
LYM Lymfocyty % 0 - 1 deň 24-32 24-32
2 dní - 1 týždeň 35-47 35-47
1 týždeň-1 rok 50-72 50-72
1 - 4 roky 42-57 42-57
4 - 6 rokov 37-48 37-48
6 - 18 rokov 23-45 23-45
18 - 99 rokov 18-44 18-44
# GRA Absolutný počet granulocytov 10^9/l 0 - 1 týždeň 2,7-14,4 2,7-14,4
1 týždeň-1 mesiac 1,8-5,4 1,8-5,4
1 - 6 mesiacov 1,2-7,5 1,2-7,5
6 mesiacov - 1 rok 1,0-8,5 1,0-8,5
1 - 6 rokov 1,5-8,5 1,5-8,5
6 - 16 rokov 1,5-8,0 1,5-8,0
16 - 18 rokov 1,5-7,7 1,5-7,7
18 - 99 rokov 1,8-7,7 1,8-7,7
GRA Granulocyty % 0 - 1 deň 52-69 52-69
2 dní - 1 týždeň 32-46 32-46
1 týždeň - 4 roky 22-34 22-34
4 - 6 rokov 32-53 32-53
6 - 13 rokov 45-68 45-68
13 - 18 rokov 48-70 48-70
18 - 99 rokov 46-73 46-73
# MONO Absolutný počet monocytov 10^9/l 0 -1 týždeň 0,1-1,9 0,1-1,9
1 týždeň - 1 mesiac 0,1-1,7 0,1-1,7
1 mesiac - 6 rokov 0,2-1,2 0,2-1,2
6 - 13 rokov 0,2-1,0 0,2-1,0
13 - 18 rokov 0,2-0,8 0,2-0,8
18 - 99 rokov 0,08-1,2 0,08-1,2
MONO Monocyty % 0 - 1 mesiac 1,0-13,0 1,0-13,0
1 - 13 rokov 1,0-9,0 1,0-9,0
13-18 rokov 2,0-9,0 2,0-9,0
18 - 99 rokov 2,0-12,0 2,0-12,0
# EO Absolutný počet eozinofilov 10^9/l 0 - 6 rokov 0,0-0,8 0,0-0,8
6 - 13 rokov 0,0-0,5 0,0-0,5
13 - 18 rokov 0,0-0,25 0,0-0,25
18 - 99 rokov 0,0-0,5 0,0-0,5
EO Eozinofily % 0 - 13 rokov 0,0-5,0 0,0-5,0
13 - 18 rokov 0,0-4,0 0,0-4,0
18 - 99 rokov 0,0-5,0 0,0-5,0
# BASO Absolutný počet bazofilov 10^9/l 0 - 18 rokov 0,0-0,15 0,0-0,15
18 - 99 rokov 0,0-0,1 0,0-0,1
BASO Bazofily % 0 - 99 rokov 0,0-1,0 0,0-1,0
RBC Erytrocyty 10^12/l 1 - 3 dní 4,0-6,6 4,0-6,6
3 - 7 dní 3,9-6,3 3,9-6,3
7 - 14 dní 3,6-6,2 3,6-6,2
14 dní - 1 mesiac 3,0-5,4 3,0-5,4
1 - 2 mesiace 2,7-4,9 2,7-4,9
2 - 6 mesiacov 3,1-4,5 3,1-4,5
6 mesiacov - 2 roky 3,7-5,3 3,7-5,3
2 - 6 rokov 3,9-5,1 3,9-5,1
6 - 12 rokov 4,0-5,0 4,0-5,0
12 - 18 rokov 4,5-5,3 4,1-5,1
18 - 99 rokov 4,0-6,0 3,8-5,2
HGB Hemoglobín g / l 1 - 3 dní 145-225 145-225
3 - 7 dní 135-215 135-215
7 - 14 dní 125-205 125-205
14 dní - 1 mesiac 100-180 100-180
1 - 2 mesiace 90-140 90-140
2 - 6 mesiacov 95-135 95-135
6 mesiacov - 2 roky 105-135 105-135
2 - 6 rokov 115-135 115-135
6 - 12 rokov 115-155 115-155
12 - 18 rokov 135-155 120-160
18 - 99 rokov 130-176 120-160
HCT Hematokrit   1- 3 dní 0,45-0,67 0,45-0,67
3 - 7 dní 0,42-0,66 0,42-0,66
7 - 14 dní 0,39-0,63 0,39-0,63
14 dní - 1 mesiac 0,31-0,55 0,31-0,55
1 - 2 mesiace 0,28-0,42 0,28-0,42
2 - 6 mesiacov 0,29-0,41 0,29-0,41
6 mesiaciv - 2 roky 0,33-0,39 0,33-0,39
2 - 6 rokov 0,34-0,40 0,34-0,40
6 - 12 rokov 0,35-0,45 0,35-0,45
12 - 18 rokov 0,37-0,49 0,36-0,46
18 - 99 rokov 0,40-0,52 0,36-0,46
MCV Stredný objem erytrocytu fl 1 - 3 dní 95-121 95-121
3 - 7 dní 88-126 88-126
7 - 14 dní 86-124 86-124
14 dní - 1 mesiac 85-123 85-123
1 - 2 mesiace 77-115 77-115
3 - 6 mesiacov 74-108 74-108
6 mesiacov - 2 roky 70-86 70-86
2 - 6 rokov 75-87 75-87
6 - 12 rokov 77-95 77-95
12 - 18 rokov 88-98 78-102
18 - 99 rokov 82-98 82-98
MCH Stredný obsah hemoglobínu pg 0- 1 deň 33-41 33-41
1 - 6 dní 29-45 29-45
6 dní - 1 mesiac 26-38 26-38
1 - 2 mesiace 25-37 25-37
2 - 3 mesiace 24-36 24-36
3 - 4 mesiace 23-36 23-36
4 - 10 mesiacov 21-33 21-33
10 mesiacov - 5 rokov 23-31 23-31
5 - 15 rokov 22-34 22-34
15 - 99 rokov 28-34 28-34
RDW Distribučná šírka erytrocytov % 1 - 7 dní 14,0-19,2 14,0-19,2
7 - 14 dní 12,0-18,0 12,0-18,0
14 dní - 3 mesiace 12,6-16,0 12,6-16,0
3 - 6 mesiacov 12,0-14,8 12,0-14,8
6 mesiacov - 2 roky 12,3-17,0 12,3-17,0
2 - 4 roky 12,1-15,6 12,1-15,6
4 - 8 rokov 11,9-14,9 11,9-14,9
8 - 12 rokov 12,0-14,1 12,0-14,1
12 - 99 rokov 11,0-16,0 11,0-16,0
RET Retikulocyty na 1000 b. 0-99 rokov 0,005-0,015 0,005-0,015
PLT Trombocyty 10^9/l 1 - 7 dní 200-500 200-500
7 - 14 dní 250-600 250-600
14 dní - 3 mesiace 270-645 270-645
3 - 6 mesiacov 296-686 296-686
6 mesiacov - 2 roky 205-553 205-553
2 - 4 roky 214-483 214-483
4 - 8 rokov 205-457 205-457
8 - 12 rokov 187-415 187-415
12 - 99 rokov 150-400 150-400

KOAGULAČNÉ  VYŠETRENIA

 

           Referenčné hodnoty
Skratka Názov Jednotky Vek Muži Ženy
           
PT -% Protrombínový čas % 0 - 99 rokov 75-120 75-120
PT - INR Protrombínový čas - INR   0 - 99 rokov 0,80-1,20 0,80-1,20
APTT Aktivovaný parciálny s 0 - 99 rokov 23,4-35,1 23,4-35,1
  tromboplastínový čas        
FIBR Fibrinogén g/l 0 - 99 rokov 2,0-4,0 2,0-4,0
AT III Antitrombín III % 0 - 99 rokov 80-120 80-120
D-DI D - Dimér ug/ml FEU 0 - 99 rokov 0,0-0,5 0,0-0,5
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk