PRÍKAZ RIADITEĽA zo dňa 19.03.2020 V súvislosti s COVID 19

PRÍKAZ RIADITEĽA zo dňa 19.03.2020

V súvislosti s COVID 19

 

Tento príkaz platí pre všetkých zamestnancov Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovsky Chlmec a pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v areáli  nemocnice do odvolania

 

  1. Ochranné osobné pomôcky aj ŠZM zo skladu špeciálneho zdravotníckeho materiálu sa vydávajú jedine podľa pokynov riaditeľa
  2. Zákaz realizovať odborné aj spoločenské podujatia
  3. Zákaz objednávania kuriérskou službou veci, ktoré nie sú potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
  4. Zákaz objednávania donášky stravy
  5. Zákaz prijímať návštevy , vstupu rodinných príslušníkov v nemocnici
  6. Komunikáciu medzi ambulanciami, oddeleniami a riaditeľstvom obmedziť na telefonickú, mailovú komunikáciu
  7. Zamestnanci sa môžu presúvať medzi oddeleniami len ak to je nevyhnutné
  8. Zákaz návštev reprezentantov farmaceutických a zdravotníckych firiem na všetkých ambulanciách a oddeleniach nemocnice.
  9. Zákaz vykonávať prax pre všetkých študentov stredných a vysokých škôl v nemocnici.
  10.  Jedlo sa od 19.3.2020 sa vydáva pre zamestnancov v obedári

 

Rozdeľovník: všetci zamestnanci NsP n.o. Kráľovský Chlmec

 

Platnosť od: 19.03.2020                                      Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA
Termín : až do odvolania                                                   riaditeľka

 

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk