PRÍKAZ RIADITEĽA

PRÍKAZ RIADITEĽA zo dňa 01.10.2020
v súvislosti s COVID 19

 

Tento príkaz platí pre všetkých zamestnancov Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovsky Chlmec a pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v areáli  nemocnice do odvolania

 

  1. Ochranné osobné pomôcky aj ŠZM zo skladu špeciálneho zdravotníckeho materiálu sa vydávajú jedine podľa pokynov riaditeľa
  2. Zákaz realizovať odborné aj spoločenské podujatia
  3. Zákaz objednávania kuriérskou službou veci, ktoré nie sú potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
  4. Zákaz objednávania donášky stravy
  5. Zákaz prijímať návštevy, vstupu rodinných príslušníkov v nemocnici
  6. Komunikáciu medzi ambulanciami, oddeleniami a riaditeľstvom obmedziť na telefonickú, mailovú komunikáciu
  7. Zamestnanci sa môžu presúvať medzi oddeleniami len ak to je nevyhnutné
  8. Zákaz návštev reprezentantov farmaceutických a zdravotníckych firiem na všetkých ambulanciách a oddeleniach nemocnice.
  9. Naďalej platí zákaz návštev

 

Rozdeľovník:

intranet - všetci zamestnanci NsP n.o. Kráľovský Chlmec

 

Platnosť od: 1.10.2020                                                                    Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA
Termín: až do odvolania                                                                                riaditeľka

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk