Poďakovanie za nové intenzívne lôžko pre OAIM

Ďakujeme Prvej Stavebnej Sporiteľni a.s., ktorá už od novembra 1992 poskytuje financovanie bytovej výstavby širokým vrstvám obyvateľstva za zakúpenie polohovacieho lôžka a monitora vitálnych funkcií pre oddelenie OAIM, čo významne prispeje k zvyšovaniu kvality poskytovania vyššej intenzívnej zdravotnej starostlivosti o pacientov v tomto regióne v našej nemocnici.

S úctou kolektív OAIM.

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk