Poďakovanie za dar z humanitárnej pomoci

Týmto sa chcem v mene pacientov poďakovať osobne p.Giudovi Stocklimu z radu Maltézskych rytierov zo Švajčiarska ako aj slovenskému vedeniu radu Maltézskych rytierov za nezištnú pomoc a asistenciu pri zabezpečení daru a dúfam, že aj v budúcnosti táto spolupráca prinesie svoje ovocie a potešíme svojich pacientov novým vybavením.

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk