POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Vážení kolegovia a kolegyne

 

      Slovenská republika zažívala za posledné tri mesiace počas pandémie COVID-19 jednu z najnáročnejších období, keď naše zdravotníctvo muselo plniť úlohy bežné ale aj mimoriadne náročné spojené s núdzovým stavom a zamestnanci nemocnice prešli zaťažkávajúcou skúškou pri plnení svojich náročných úloh.

      Dovoľte mi touto cestou v mene svojom a v mene vedenia nemocnice vyjadriť všetkým Vám úprimné poďakovanie a vyjadriť veľkú úctu za kvalitne odvedenú odbornú prácu počas pandémie COVID-19.

     Veľké uznanie patrí predovšetkým členom krízového štábu nemocnice, ktorí v prvej línii dokazovali svoju vysokú odbornosť, odvahu, solidaritu. Svojou pracovitosťou, vysokým pracovným nasadením dokázali odborne usmerniť prevádzku nemocnice počas pandémie a koordinovať aj pomocné činnosti k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

     Krízový štáb nemocnice

                                                                                                                                                           Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA

                                                                                                                                                                   Vedúca krízového štábu,
                                                                                                                                                    člen mestského a okresného krízového štábu

 

     

Úsek zdravotnej starostlivosti:

COVID-19 oddelenie:

Ekonomický úsek:

MUDr. Judita Chachaľaková, MBA
Mgr. Denisa Szaporová, MBA
RNDr. Klára Lakatosová, MHA

MUDr. Miloš Koľ, MPH
Mgr. Judita Volenská
Zuzana Hanková

Ing. Katarína Grošková
Ing. Ján Ščerbák
Ladislav Lőrincz

 

V Kráľovskom Chlmci, dňa 15. júna 2020

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk