Poďakovanie

Touto cestou by sme sa ešte raz chceli poďakovať  charitatívnej organizácii ADRA (Adventistická organizácia pre pomoc a rozvoj), ktorá pod vedením p. Miľka a p. Popoviča zorganizovala  dobrovoľnícku aktivitu „Vylepšime spolu nemocnicu“. Vymaľovaním priestorov a výmenou gumolitov vynovili priestory NsP n. o. Kráľovský Chlmec, čím zveľadili prostredie  pre našich klientov.

       Opravili a vymaľovali chodby na jednodňovej chirurgii, chirurgickom oddelení. Novú maľbu dostali aj priestory OAIM, pooperačná izba pacientiek na gynekológii a vyšetrovňa na internom oddelení. Novo vymaľovaný bol aj plot okolo celého areálu nemocnice a dvere garáži. Výmeny gumolitov v rozsahu cca 400 m2  boli zrealizované na niektorých izbách pacientov chirurgického oddelenia, oddelenia dlhodobo chorých, gynekologického oddelenia, OAIM a interného oddelenia. Nové gumolity boli pokladané aj na chodbách pred ortopedickou a OAIM ambulanciou, pred gastroenterologickou a diabetologickou ambulanciou, ako aj na 1. a 2. medziposchodí chodby.

       Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať pri realizácii podobných dobrovoľníckych aktivít a podujatí, v zmysle ich motta: „Nedokážeme pomôcť každému, ale spolu pomôžeme mnohým“. ĎAKUJEME

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk