§ 9 ods. 9 zovo

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Zákazka
11. marec 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“
16. január 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia “
16. január 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Poskytovanie reštauračných služieb a podávanie jedál “
16. január 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ – vypracovanie PD
16. január 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“
30. november 2017 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Poskytovanie reštauračných služieb a podávanie jedál “
21. október 2017 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zabezpečenie poradenstva a procesu verejného obstarávania “
18. október 2017 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk (NZIS)
02. február 2015 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rekonštrukcia podlahy v gastroenterologickej ambulancii
21. január 2015 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „ Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie- pôrodný stôl, pulzný oximeter, tlakový holter, CTG prístroj “
25. november 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
10. jún 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Vypracovanie manuálu Best Practise
26. marec 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk