OZNAM RIADITEĽA

OZNAM RIADITEĽA NsP

zo dňa 18.3.2020

všetkým zamestnancom

S účinnosťou od 19.marca 2020 vláda SR rozhodla o núdzovom stave a pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovania práva na štrajk na nižšie uvedené subjekty:

Núdzový stav, ktorý od 16. marca 2020  vláda vyhlásila pre štátne nemocnice, sa od 19. marca 2020  rozšíri na všetky segmenty, ktoré sa týkajú zdravotníctva, a to bez ohľadu na vlastníctvo. Rozhodla o tom vláda 18. marca 2020 . Podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa pracovná  povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zákaz uplatňovania práva na štrajk vzťahuje na:

  • držiteľov povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • držiteľov povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
  • držiteľov povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
  • právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
  •  právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
  • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
  • regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Úplné znenie zákona tu :
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/227/ZZ_2002_227_20160102.pdf

 

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec  od 19.3.2020 je povinná sa riadiť zákonom č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 

Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA 
riaditeľka nemocnice

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk