Otecko znova môže sprevádzať budúcu mamičku pri pôrode.

Aj prítomnosť otecka pri pôrode bude mať však isté pravidlá:

  • prítomnosť otca, prípadne inej sprevádzajúcej osoby pri pôrode môže byť obmedzená prevádzkovými podmienkami.
  • doprovod bude povolený len osobe, ktorá žije v spoločnej domácnosti s budúcou mamičkou.
  • doprovod bude musieť prejsť pri vstupe do nemocnice triážou, teda triedením, tak isto ako každý iný pacient.

Zároveň žiadame oteckov, aby sa striktne riadili pokynmi nášho personálu a po príchode do pôrodnice sa zdržiavali spolu s budúcou mamičkou iba v pôrodnom boxe a zabránilo sa tak kontaktu s ďalšími rodičkami.  Oteckom nebude dovolené sa svojvoľne pohybovať v priestoroch pôrodnice. Nosenie rúška počas celého pobytu v nemocnici bude musieť byť samozrejmosťou. V prípade nedodržiavania týchto zásad nebude môcť byť sprievod pri pôrode umožnený.

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk