Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967
DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK 2023441673
Bankové spojenie: 9257048/5200
IBAN: SK49 5200 0000 0000 0925 7048
SWIFT : OTPVSKBX

Obvodný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
Registračné číslo : OVVS/6/2012

Sekretariát - telefón a fax: 056 / 632 15 63
Email: 

Ústredňa:

056 / 632 11 65
056 / 632 12 45
056 / 632 17 47
056 / 632 17 48
 

Finančná učtáreň: 056 / 628 16 81
Prevádzkovo technické oddelenie: 056 / 632 23 96   

LSPP pre dospelých:     056 / 632 14 34
LSPP pre deti a dorast : 056 / 632 10 40
Pediatrické oddelenie:  056 / 632 10 40

© Copyright NSPKCH.sk 2018 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk