Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Sídlo:

Nemocničná 18
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967
DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK2023441673
Bankové spojenie: 9257048/5200
IBAN: SK49 5200 0000 0000 0925 7048
SWIFT : OTPVSKBX

Obvodný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
Registračné číslo : OVVS/6/2012

Sekretariát

Telefón a fax: +421 (0)56 63 215 63
e-mail: 

Prijímacia kancelária

Telefón: +421 (0)56 6866 094
e-mail: prijem@nspkch.sk

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk