Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Sídlo:

Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967
DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK2023441673
Bankové spojenie: 9257048/5200
IBAN: SK49 5200 0000 0000 0925 7048
SWIFT : OTPVSKBX

Obvodný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
Registračné číslo : OVVS/6/2012

Sekretariát - telefón a fax: 056 / 632 15 63
Email: 

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk