Nemocnica pomáha na hraničnom priechode Veľké Slemence.