Klinicko-súdnolekársky a klinicko-patologickoanatomický seminár

POZVÁNKA

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava Sekcia Súdneho lekárstva a Patologickej anatómie
a
Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Košice

Vás srdečne pozývajú na

Klinicko-súdnolekársky a klinicko-patologickoanatomický seminár,

ktorý sa uskutoční dňa 29.10.2019 o 13.00 hod.
v Nemocnici s poliklinikou Kráľovský Chlmec, n. o.
Nemocničná č. 8; 077 01 Kráľovský Chlmec nemocničná jedáleň - prízemie

ARS CME pridelila podujatiu 2 kredity

Program:

13.00 - 13.10     Registrácia - otvorenie a predstavenie účastníkov

13.10 - 13.35      OAIM /L. K., 73 r. - MUDr. A. Blichárová/

13.35 - 14.00      OAIM /A. P., 61 r. - MUDr. V. Vyhnálková/

14.00 - 14.25     OAIM /Š. H., 50 r. - MUDr. M. Dinič/

14.25 - 14.50     OAIM /D. G., 60 r. - MUDr. A Ginelliová/

14.50 - 15.00     Diskusia a záver

 

MUDr. Vlasta Vyhnálková
vedúca lekárka SLAPA Košice

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk