Informácie pre darcov 2% zo zaplatenej dane z príjmov

Poukázaním podielu 2% zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb pomôžete zlepšiť a skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našom regióne a prinavrátiť zdravie tým, ktorý to najviac potrebujú.

"Zdravý človek má tisíce prianí, chorý len jedno."

Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

Názov: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Právna forma: nezisková organizácia
Adresa: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 45737967
DIČ: 2023441673
 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk