Hodnotenie nemocníc 2018

DÔVERA zdravotná poisťovňa zverejnila rebríček spokojnosti pacientov so slovenskými nemocnicami.

Pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. V „Dotazníku spokojnosti“ hodnotili spokojnosť klientov, resp. pacientov s

  • poskytovanými službami a zdravotnou starostlivosťou
  • spokojnosť s prístupom lekárov a sestier
  • s kvalitou stravy
  • s čistotou prostredia
  • s pobytom.

Z hodnotených 44 nemocníc v kategórii „Hodnotenie nemocníc podľa pacientov - Všeobecné nemocnice“ sa umiestnilo Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec na 8. miesto rebríčku.

Bližšie informácie:  https://www.dovera.sk/hodnotenie/2018/celkove-hodnotenie
(Pre zobrazenie, z ponuky „vyberte typ poskytovateľa“ zvoľte   „Všeobecné nemocnice“.)

Ďakujeme za prejavenú dôveru – neustále pracujeme na zlepšení kvality poskytovaných služieb a zdravotnej starostlivosti.

 

Tím NsP n.o Kráľovský Chlmec

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk