Ďakujeme darcom za poskytnuté finančné prostriedky na nákup CT prístroja

 • PANDY-  REMPEX  Kráľovský Chlmec
 • REGIO s.r.o, Kráľovský Chlmec
 • EURO-GSM s.r.o, Viničky
 • STEPANOW s.r.o, Pribeník
 • EUR-INVEST s.r.o, Kráľovský Chlmec
 • OBEC  Maťovské Vojkovce
 • OBEC  Čierna
 • OBEC  Veľké Trakany
 • AGRITECH SLOVAKIA s.r.o, Kráľovský Chlmec
 • TARAKAN spol. s.r.o, Košice
 • OBEC Malý Horeš
 • OBEC Beša
 • OBEC Ruská
 • BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA a.s., Čierna nad Tisou
 • OBEC Bačka
 • OBEC Ptrukša
 • OBEC Rad
 • Mgr. Denisa Lázárová, Veľké Kapušany
 • OBEC Malé Trakany
 • Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany
 • OBEC Veľký Horeš
 • ARRIVA Michalovce, a.s., Michalovce
 • Ladislav Matúš, Veľké Kapušany
 • SAXAGRO s.r.o, Zatín
 • TIPCSÁK s.r.o, Čierna nad Tisou
 • OBEC Biel
 • OBEC Čičarovce
 • Mesto Čierna nad Tisou
 • Respiro-Medical s.r.o, Kráľovský Chlmec
 • OBEC Drahňov
 • MiByt s.r.o, Veľké Kapušany
 • M.F.S. spol. s.r.o Kráľovský Chlmec
 • OBEC Leles
 • OBEC Somotor
 • A-MOBIL s.r.o. Kráľovský Chlmec
 • MEDICPRO, spol. s.r.o Veľké Kapušany
 • Eustream, a.s. ,Bratislava
 • BUDAMAR LOGISTICS a.s., Bratislava
© Copyright NSPKCH.sk 2018 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk