CHORIOGONADOTROPNÝ HORMÓN (HCG)

Podobne ako LH, FSH a TSH, aj ľudský choriogonadotropín (hCG) patrí do skupiny glykoproteínov pozostávajúcich  z dvoch podjednotiek (α a β-reťazcov), ktoré sú spojené a vytvárajú intaktný hormón. α-reťazce sú vo všetkých týchto štyroch glykoproteínových hormónoch v podstate rovnaké, zatiaľ čo β-reťazce  majú  výrazne odlišnú  štruktúru a zodpovedajú za príslušné špecifické funkcie jednotlivých hormónov

Ľudský choriogonadotropín pozostáva z izohormónov s rôznou molekulovou hmotnosťou. Biologicky účinok  hCG spočíva v udržiavaní žltého telieska počas tehotenstva. Ovplyvňuje tiež tvorbu steroidov. Sérum tehotných žien obsahuje najmä intaktný hCG.

Meranie koncentrácie hCG umožňuje diagnostikovať tehotenstvo už prvý týždeň od počatia. Dôležité je stanovovanie hCG hlavne v prvom trimestri tehotenstva.  

Zvýšené hodnoty indikujú choriokarcinóm, hydatidóznu molu alebo viacnásobné tehotenstvo

Znížené hodnoty indikujú hroziaci alebo nepoznaný potrat, ektopickú graviditu, gestózu alebo intrauterinnú smrť.

 

Materiál : Sérum alebo Li heparínová plazma

Odber materiálu : Odber krvi do štandardných odberových skúmaviek za štandardných podmienok

Frekvencia vyšetrenia: Denne

Statim : Áno

Interferencie:

Stanovenie HCG v sére ovplyvňuje  :

  • Bilirubín – koncentrácia nad 496 µmol/l
  • Hemoglobín – koncentrácia nad 1,5g / dl
  • Intralipid – koncentrácia nad  2400 mg /dl
  • Biotín – koncentrácia nad  164 nmol / l

 

Referenčné hodnoty:

Ženy v premenopauze < 1,0 mIU / ml

Ženy v postmenopauze < 7,0 mIU / ml

 

Referenčné hodnoty v tehotenstve :

Gestačné týždne

mIU / ml

 

1.týždeň

 

5-50

1-2 týždeň

 

50-500

2-3 týždeň

 

100-5000

3-4 týždeň

 

500-10000

4-5 týždeň

 

1000-50000

5-6 týždeň

 

10000-100000

6-8 týždeň

 

15000-200000

2-3 mesiace

 

10000-100000

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk