AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z NAŠEJ NEMOCNICE

  • PLÁNOVANÉ OPERÁCIE SÚ SPUSTENÉ

        Naši chirurgovia a gynekológovia sa vrátili na aj k plánovaným zákrokom, ktoré prebiehajú za špeciálnych opatrení a naďalej zvýšených hygienických kritérií. Bolo vytvorené tzv. multidisciplinárne konzílium, ktoré schvaľuje všetky plánované operácie. Preberá sa každý pacient a zohľadňuje sa jeho stav, indikácia operácie, počet ľudí v operačnom tíme, potreba personálneho a materiálno-technického zabezpečenia, ako aj pooperačný režim u pacienta.

 

  • Vedenie jednotlivých oddelení povoľuje návštevy:

        blízky tak budú môcť navštíviť pacienta v koncovom štádiu ochorenia. Tu výnimka platí až pre 2 osoby súčasne. Rovnako sa povoľuje návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí. Blízka osoba bude môcť navštíviť aj pacienta s psychickými ochoreniami podľa odporučenia lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu. Rovnako sa povolí návšteva pacienta v umelom spánku na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny.

Obvyklý čas návštevy pri pacientovi je 15 minút.

 

  • TRIÁŽ/TRIEDENIE PACIENTOV PRI VSTUPE.

        V nemocnici neustále prebieha triáž/triedenie pacientov pri vstupe do nemocnice. Pacient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť tlačivo Prehlásenie pacienta/Prehlásenie sprevádzajúcej osoby.

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk