Aktuality v koronavírusovej pandémii

Pacienti opäť môžu prijímať návštevy v našom zdravotníckom zariadení denne od 13:00 hod do 15:00 hod.

Určite je to dobrou správou pre všetkých hospitalizovaných pacientov a tiež ich príbuzných,
že sa môžu po dlhšom čase vidieť, pretože aj psychika je pri liečbe veľmi dôležitá
.

V našej nemocnici a  pobytovom zariadení sociálnych služieb sa od  03. 06. 2020 / 12:00h môžu opäť prijímať návštevy za nasledovných presne stanovených podmienok:

  1. Pri návštevách je potrebné riadiť sa konkrétnymi pokynmi jednotlivých oddelení.
  2. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod,  alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
  3. V rovnakom čase na 1 pacientskej izbe sa môžu zdržiavať iba 2 osoby, ako návšteva.
    V ojedinelých prípadoch sa môže povoliť prítomnosť viacerých navštevujúcich osôb.
  4. Jedna návšteva môže trvať iba 15 minút.
  5. Návšteva pri vstupe do areálu nemocnice musí prejsť triážou pri vrátnici, kde sa jej odmeria telesná teplota a vyjadrí sa k svojej epidemiologickej situácii ohľadom infekcie COVID-19.
  6. V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, alebo teplôt návšteve nebude povolené vstúpiť do areálu nemocnice.
  7. Pri vstupe do areálu nemocnice si návšteva musí prekryť svoju tvárovú časť, ako ochranu dýchacích ciest  a pri vstupe na príslušné navštevované oddelenie si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený pri vchode na oddelenie.
  8. Prednostne podľa miestnych podmienok prosíme realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia ( park ).

Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.


Vážení pacienti a ich návštevy, prosíme Vás rešpektujte uvedené pravidlá, aby sa Vám spríjemnil pobyt v našom zariadení.

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk